DELA
Foto: Jonas Edsvik

Båtregistret kvar efter livlig debatt

Ett stympat båtregister blir kvar trots att flera i lagtinget pläderade för att registret ska slopas helt.

Omröstningen slutade 17–7 och med tre som avstod att ta ställning.
Förslaget till ny lag om vattenfarkoster blev klart redan i våras men omarbetades senare så att bara båtar med mycket starka motorer ska behöva registreras. Orsaken till revideringen finns inte svart på vitt, men bottnar i att det i somras fanns en risk för att rikets nya båtskatt skulle utgå från det åländska registret.

Medlemmarna i lagtingets lag- och kulturutskott har varit oeniga då man behandlat förslaget, och lika oeniga var man i lagtinget i går. De flesta i oppositionen anser att båtregistret är onödig byråkrati och borde slopas helt.

De som förespråkar att registret ska bli kvar motiverar det bland annat med att det gör det lättare att förebygga och utreda brottslighet, att man snabbare kan spåra en båtägare vid eventuella problem och att en total avsaknad av ett register kan leda till högre försäkringspremier.

Läs mer i Nya Åland!