DELA
Foto: <07_Bildrubrik>AVSLAG Beslutet fattades av vicelantrådet Camilla Gunell med finansieringshand- läggare Kenneth Åkergård som föredragande.

Båthusets bidrag stannar på 25 000

Aktiebolaget Båthuset i Mariehamn får inte ut resten av EU- och landskapsbidraget för att utveckla en prototyp för eldriven båt.

Orsaken är att bolaget har försatts i konkurs.
Båthuset hade anhållit om utbetalning av det produktutvecklingsstöd som beviljades i december i fjol från europeiska regionala utvecklingsfonden och landskapsregeringen. Bolaget skulle ta fram en prototyp för en stor fritidsbåt med specialanpassat skrov och eldrift och totalkostnaden beräknades till 367 000 euro.

Landskapsregeringen beviljade högst 118 000 euro i bidrag. Drygt 25 000 euro har betalats ut av stödet.

Ansökan om slutbetalning lämnades in i början av november. I går beslöt landskapsregeringen att avslå bolagets anhållan eftersom förutsättningarna för att slutföra projektet har förändrats väsentligt. Båthuset söktes tidigare i höst i konkurs och förra veckan fattade tingsrätten konkursbeslutet.

Samtidigt beslöt landskapsregeringen att inte kräva tillbaka de pengar som redan betalats till bolaget. Beslutet motiveras med att landskapsregeringen inte ser att omständigheter som inverkat på stödbeslutet har hemlighållits.

Inte heller anser landskapsregeringen att felaktiga uppgifter getts eller att pengarna använts för annat än det som stödet var till för.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!