DELA

Båthuset söks i konkurs

Företaget Båthuset i Mariehamn söktes i konkurs i slutet av förra veckan. Orsaken är obetalda hyror och pensionsavgifter.
Båthuset har cirka 70 000 euro i skuld totalt till pensionsförsäkringsbolaget. 28 000 euro härrör från obetalda pensionsavgifter. Båthuset har delgetts betalningsuppmaning med hot om konkurs den 7 oktober. Ingen betalning har gjorts och därför verkställs konkurshotet eftersom företaget enligt pensionsförsäkringsbolaget ska anses vara insolvent.

Den andra skulden gäller obetalda hyror för affärslokalen vid Vikingagränd i Mariehamn som Båthuset hyrde från augusti 2013 till juni i fjol. Lokalen ägs av Pensions-Alandia.

Enligt Pensions-Alandia är båda fordringarna klara och ostridiga.

Båthuset har nu flyttat till Hellesby gård i Hammarland.

Den 16 oktober berättade Nya Åland om det elbåtsprojekt som Båthuset beviljats maximalt 118 000 euro i landskapsstöd för i december 2014. Avsikten var att utveckla en prototyp för en stor eldriven motorbåt och företaget har hittills lyft cirka 25 000 euro av stödpengarna.

Projektet skulle ha redovisats i slutet av oktober efter att ha fått förlängd tid.

Ett kriterium för att få stödpengar från den europeiska ERUF-fonden och landskapet var att företaget har sin ekonomi i skick och att projektet kan genomföras.

Så här i efterhand kan man konstatera att företaget lämnat hyror obetalda redan när landskapsregeringen beviljade stödet.