DELA
Foto: Erkki Santamala

Bästa rörelseresultatet någonsin för ÅAB

Det är positiva tongångar när Ålandsbanken presenterar sin bokslutskommuniké 2019.
”Vi avslutar vårt 100:e verksamhetsår på ett starkt sätt och levererar vårt bästa rörelseresultat någonsin, 33,2 miljoner euro vilket är 15 procent högre än året innan (29,0). Avkastningen på eget kapital överträffar vårt långsiktiga finansiella mål och slutar för helåret på 10,7 procent.” skriver vd och koncernchef Peter Wiklöf.

I kommunikén framgår att ÅAB hade ett starkt fjärde kvartal.

”Under det fjärde kvartalet såg vi ett starkt inflöde av nytt aktivt förvaltat kapital och en god utlåningstillväxt. Tillväxten kom i huvudsak från nya kunder. Den sammanlagda tillväxten för aktivt förvaltat kapital under året blev 23 procent och innebar en ny rekordnotering, 6 343 miljoner euro (5 177).”

Styrelsen föreslår en förhöjd dividend om 0,80 euro (0,70) och dessutom en jubileumsdividend för vårt 100:e verksamhetsår om 0,20 euro.”

Januari – december 2019 jämfört med januari – december 2018

 • Rörelseresultatet ökade med 15 procent till 33,2 miljoner euro (29,0).
 • Periodens resultat hänförligt till aktieägarna ökade med 15 procent till 26,3 miljoner euro (22,9).
 • Räntenettot minskade med 1 procent till 53,9 miljoner euro (54,5).
 • Provisionsnettot ökade med 7 procent till 58,0 miljoner euro (54,3).
 • Kostnaderna var på oförändrad nivå och uppgick till 97,5 miljoner euro (97,8).
 • Nedskrivningar av finansiella tillgångar (netto inklusive återvinningar) uppgick till 3,2 miljoner euro (0,8) motsvarande en kreditförlustnivå på 0,08 procent (0,02).
 • Avkastningen på eget kapital efter skatt (ROE) ökade till 10,7 procent (9,8).
 • Resultatet per aktie ökade med 14 procent till 1,69 euro (1,48).
 • Kärnprimärkapitalrelationen ökade till 13,4 procent (13,0).
 • Styrelsen föreslår en ordinarie dividend om 0,80 euro per aktie (0,70) samt en jubileumsdividend om 0,20 euro per aktie.
 • Framtidsutsikter: Rörelseresultatet för 2020 förväntas bli bättre än 2019.