DELA

Bärö sjöbevakningsstation säljs

Landskapets fastighetsverk och nuvarande hyresgästen restaurangen Glada laxen har kommit överens om att restaurangen övertar hela fastigheten vid Bärö tidigare sjöbevakningsstation, berättas i ett pressmeddelande.

Landskapet har ägt området sedan 2015.

”Men då landskapet inte har en långsiktig nytta av området väljer Fastighetsverket att sälja fastigheten som omfattar ca 1,1 hektar mark med den gamla stationsbyggnaden som i dag inhyser restaurang samt båthus, bryggor och ett torn. Priset är 125 000 euro.”

– Vi har tagit in två externa värderingar och då priset är i spannet mellan värderingarna väljer vi att sälja, säger Stefan Rumander i pressmeddelandet.

Anna Björkroos