DELA
Foto: Ida K Jansson

”Barnskyddet är inget hot utan en möjlighet”

Barnskyddet har varit ett hett debattämne den senaste tiden, främst i samband med knivdådet i Godby. Men vad är egentligen barnskyddets uppgift? Janina Björni, som arbetar för Rädda Barnen, reder ut begreppen.
– Barnskyddet finns till för att försäkra att barn får en trygg uppväxt.  Barnskyddets uppgift är att stöda föräldrarna, eller andra vuxna som har hand om barnet, i fostran och omsorgen om barnet. Det handlar inte om att ta barn från sina familjer, utan att genom olika stödåtgärder hjälpa familjen att hållas hel. Det är bara då det inte finns någon annan utväg som barn blir omhändertagna. Barnets bästa kommer alltid i första hand, säger Janina Björni.

Vissa yrkesgrupper har anmälningsskyldighet då de misstänker att ett barn far illa. De flesta sådana barnskyddsanmälningarna kommer från polisen.&tab;

– Men vem som helst kan göra en barnskyddsanmälan, också barn eller föräldern själv kan be om hjälp. När någon gör en barnskyddsanmälan har barnskyddet i kommunen sju dagar på sig att besluta om man kommer gå vidare med ärendet och sedan tre månader att göra en vidare utredning. &tab;I de allra flesta fallen blir det fråga om öppen vård.

– Det kan till exempel vara fråga om att barnet får en stödperson eller stödfamilj, att familjen får hjälp av en familjearbetare eller att barnet får möjlighet att samtala med en psykolog. Barnskyddet kan också ge viss praktisk och ekonomisk hjälp.

Anpassas efter behovet

Syftet är att få till en positiv förändring för barnet och familjen, säger Björni.

– Barnskyddet är inget hot utan en möjlighet.

 

Vad ska man göra om man misstänker att ett barn far illa?

– Det är bra att komma ihåg att vara medmänniska och prata med föräldern och barnet om oron, men man ska inte inleda någon egen utredning. Om man misstänker att ett barn far illa ska man alltid kontakta barnskyddet i den kommun där barnet bor.

– Det räcker att man fått se eller höra något som tyder på att ett barn far illa – man måste inte veta säkert. Då barnskyddet fått in en anmälan är det deras uppgift att utreda barnets situation och behov.

Läs mer i papperstidningen och i Enyan!