DELA
Foto: Erkki Santamala

Barnhemsutredningen klar

Nästa vecka presenterar landskapsregeringen utredningen om åländska barn i samhällets vård under åren 1953-71.

Sex personer intervjuas om sin uppväxt på i första hand Stiftelsen Hemmet i Lemland.
Sanna Roos, filosofie doktor i psykologi, har anlitats av landskapsregeringen för att färdigställa utredningen som startade våren 2011. Nu är utredningen klar och de som låtit sig intervjuas har läst den innan den blir offentlig nästa vecka.

Sex personer har intervjuats om sina upplevelser, fem av dem om tiden på Stiftelsen Hemmet. Utredningen är cirka 90 sidor lång.

En av dem är initiativtagaren till utredningen, Krister Lumme (bilden) som i olika sammanhang har vittnat om den vanvård han och andra barn som samhället omhändertagit utsattes för under många år på Stiftelsen Hemmet.

– Inget kan ersätta det att jag blev bestulen på min barndom och att andra barn också blev bestulna på sin barndom. Men det känns jättebra att utredningen nu är klar och att den visar att vanvården på Åland kan jämställas med vanvården på motsvarande hem i Sverige.

Han slår fast att utredningen tydligt visar samhällets svek. De barn som omhändertogs av samhället vårdades inte utan de förvarades, kränktes och misshandlades, hävdar han.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!