DELA
Foto: Jonas Edsvik

”Barn ska få vara barn”

Oppositionen i lagtinget är tveksam till att sänka rösträttsåldern till 16.

Men argumenten varierar.
Om regeringen får bestämma får 16 åringar rösta i nästa kommunalval och också i eventuella folkomröstningar.

Enligt ett pinfärskt lagförslag ska systemet införas på prov till valet år 2019 för att sedan utvärderas innan man fattar ett slutligt beslut.

– Det här handlar i alla enkelhet om att utveckla demokratin så att fler kan delta, sade kansliminister Nina Fellman (S) då hon presenterade förslaget i lagtinget i går.

Regeringen ser många fördelar. Man kan bland annat ta till vara en del av det politiska intresse som finns bland unga men som tenderar att försvinna då de efter skolan reser bort från Åland för att studera. Forskning visar att en tidigt besök vid valurnorna ofta leder till att man fortsätter att rösta livet ut.

Ett annat problem som man vill försöka åtgärda är det faktum att intervallerna mellan valen är så långa att många har hunnit fylla 20 då de första gången får rösta.

Moderaterna stöder lagförslaget men gruppordförande Gun-Mari Lindholm undrade om regeringen funderat på att det innebär att de ålänningar som bor på andra orter kommer att öka i antal. Att vara utomlands och förhandsrösta är redan nu komplicerat.

– Vi försöker få till stånd ett försök med e-röstning till nästa val för de som bor utanför Åland, svarade ministern.

Välkomnar inte

Centern välkomnar inte lagförslaget. Veronica Thörnroos ville veta varför regeringen inte brytt sig om remissvaren där en överväldigande majoritet av kommunerna och bland annat lärarföreningen antingen sagt nej eller ställt sig tveksamma till en sänkt rösträttsålder.

Fellmans svar blev att flera av remissinstanserna inte ägnat den tid och uppmärksamhet den komplicerade frågan kräver och att regeringen inte är skyldig att följa de åsikter som uttrycks i remissutlåtanden.

Harry Jansson (C) påpekade att den åländska lagstiftningsbehörigheten på den här punkten är oklar. Fellman höll med men konstaterade att behörigheten nu kommer att prövas om lagtinget klubbar förslaget.

Jörgen Pettersson (C) presenterade alternativet att bara sänka åldern på prov i de två kommuner, Mariehamn och Föglö, som ställt positiva till lagförslaget.

Han är kritisk till att släppa in politik i skolvärlden. Han anser också att unga inte borde behöva belastas med politiskt ansvar före de är myndiga.

– Barn ska få vara barn.

Lagförslaget ligger nu i lagtingets lag- och kulturutskott.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!