DELA

Barn och äldre på Folkhälsans möte

Folkhälsans förbunds höstmöte hölls i Vasa lördagen den 21 november. Mötet fäste särskild uppmärksamhet vid barnfamiljers och äldres vardag.

Förbundet anser att konsekvenserna för barns hälsa och välmående bör utredas i samband med alla beslut. Regeringens beslut i oktober om ändringar i dagvårdsförordningen innebär att personaldimensioneringen blir lägre och att gruppstorleken växer, och nu föreslås också att den subjektiva rätten till dagvård begränsas.

Höstmötet återinvalde i styrelsen Ove Mattson från Åland. I styrelsen fortsätter Kurt Wendelin, Åland. (ka-f)