DELA
Foto: Stefan Öhberg
Rädda barnens helgkurs för barn om barns rättigheter leddes av Tanja Rönnberg, Alma Ölander, Siri Moberg och Jonna Varsa.

Barn lär sig om barns rättigheter

Rädda Barnen på Åland ordnade i helgen två träffar där barn och ungdomar fick lära sig om barns rättigheter, med FN:s barnkonvention som röd tråd.