DELA
Foto: Stefan Öhberg

Barbro Sundback motionerar om treskiftesjobb

Socialdemokraten Barbro Sundback lämnade i samband med stadens fullmäktigemöte i går kväll in en motion för att stoppa processen med att införa treskifte inom Mariehamns stad.

Barbro Sundback vill att treskifte ska vara ett frivilligt val för personalen.

Hon skriver att ledningen inför beslutet inte hört varken personal eller boende på Trobergshemmet och att följderna inte analyserats.

Enligt motionen kommer förändringen leda till att antalet vårdare som jobbar på avdelningarna öka, vilket ger ökad oro, ”för att inte säga en kraftig försämring av vårdens kvalitet”. Det här eftersom personalsammansättningen kommer att variera mera med treskifte.

Barbro Sundback vill att grundstrukturen fortfarande ska bestå av tvåskiftesarbete och skild nattpersonal, men att de som önskar ska få arbeta treskifte.