DELA
Foto: Jonas Edsvik

Bara engelska i luftrummet

All kommunikation som hör till flygtrafiktjänst ska enligt ett nytt förslag bara ske på engelska ovanför flyghöjd 95 i Finland. Det skriver kommunikationsministeriet som har bett om ett utlåtande av landskapet.

– Alla i luften borde alltid prata engelska, de flesta åländska flygare gör det redan, säger Tom Wiklund, som själv har lång erfarenhet av flygning.

I Ålandskommitténs förslag till ny självstyrelselag vill man höra svenska i åländskt luftrum. Det applåderas inte i de utlåtanden om lagförslaget som getts på riksplanet och, enligt Wiklund, inte heller av någon flygare.

Flyghöjd 95 avser 950 fot vilket är 289,56 meter.