DELA
Foto: Ida K Jansson

Bantat besvär om Kaptensgatan

Bråket kring fastigheterna Kaptensgatan 13 och 15 i Mariehamn fortsätter.

Stadsstyrelsen beslöt i dag att be förvaltningsdomstolen pröva delar av byggnadsnämndens behandling av ärendet. Frågan gäller om nämnden överskred sina befogenheter då man ansåg att stadsstyrelsens beslut om rivningsförbud inte är lagligt.

Beslutet krävde två omröstningar i stadsstyrelsen. Det leder till att Dennis Jansson och Markus Sundman, vars bolag Dennis&Macke äger de berörda fastigheterna, måste vänta på förvaltningsdomstolens beslut innan de kan riva några byggnader eller bygga nytt på tomterna.

Läs mer i onsdagens Nya Åland!