DELA
Foto: Fredrik Axelsson

Bankstrejker avvärjdes

Avtalsparterna inom finansbranschen godkände på söndagen riksförlikningsman Minna Helles medlingsbud.

Därmed dras såväl strejkvarsel som andra arbetsstridsåtgärder in.

Avtalet träder i kraft genast gäller fram till 31 januari 2021. De generella löneförhöjningarna som ingår i avtalet följer den allmänna linjen och betalas från den 1 mars i år och från den 1 februari nästa år.

Den stora stötestenen i de utdragna förhandlingarna har varit frågan om veckoslutsarbete. Enligt det nya avtalet kan man inom vissa ramar komma överens lokalt om veckoslutsarbete. Veckoslutsarbete ska i huvudsak basera sig på frivillighet. (SPT)