DELA

Bakslag för kommunreformen

När lagtinget tog bort det för kommunerna tvingande elementet i kommunreformslagarna, blev lagarna av deklaratorisk art. Det betyder att det räcker att en kommun kan säger nej för att hindra storkommunerna. Det anser Ålandsdelegationen som kom med sitt utlåtande om lagen på fredagen.