DELA
Foto: Jonas Edsvik<07_Bildrubrik>KÖR PÅ Att HD underkände landskapslagen ska ändå inte få några praktiska konsekvenser för de åländska jordbrukarna.

Bakläxa för LBU-lag

Den åländska landskapslagen om finansiering av landsbygdsnäringar får underkänt av Högsta domstolen.

– Vi måste göra om lagen för att den ska godkännas, säger Sölve Högman, chef för landskapets jordbruksbyrå.
I höstas godkände lagtinget en ny lag om finansiering av landsbygdsnäringar. Men när Högsta domstolen granskat lagen hittade den flera saker att anmärka på.

Inledningsvis hade Sölve Högman bilden av att Högsta domstolen hade problem med startstöden i lagen. Men efter att ha läst igenom det slutgiltiga utlåtande står det klart att HD har problem med alla tre delegeringar i lagen.

Enligt Högman vill HD att alla delegeringar görs genom landskapsförordningar och inte via landskapsregeringsbeslut som hittills varit praxis.

– I rättverkans mening har det ingen betydelse. En landskapsförordning fattar man beslut om i landskapsregeringen. Den enda skillnaden är att en landskapsförordning automatiskt publiceras i Ålands författningssamling.

Får bakläxan några konsekvenser för jordbrukarna?

– Vi fortsätter implementera programmet som planerat men vi föreslår att lagen förändras. Vi ska se till att det inte får några praktiska konsekvenser.

När den nya lagen träder i kraft är ännu oklart eftersom det beror på vilken tidpunkt landskapsregeringen väljer.