DELA

Bagarstuga bör skyddas

Norrgårds bagarstuga bör skyddas i den nya detaljplanen för Svinö by i Lumparland. Det anser landskapsregeringens kulturbyrå i ett utlåtande om planförslaget.

Både mangårdsbyggnaden och bagarstugan är skyddade i nuvarande plan men skyddet har lyfts i förslaget. Kulturbyrån har förståelse för att mangårdsbyggnaden, som är i mycket dåligt skick, rivs men vill återinföra k-märkningen för bagarstugan.

Man vill också att kommunen inför bestämmelser för hur nya hus ska se ut så att den värdefulla kulturmiljön bevaras. (tt-s)