DELA
Foto: Jonas Edsvik

Badhusproblem till stadsstyrelsen

– Det florerar en massa rykten om stora byggnadstekniska problem i Mariebad, hur mycket och vad är sant och hur höga summor kan reparationerna landa på?
Det ville fullmäktige Roger Nordlund (C) veta under stadsfullmäktiges frågestund i samband med sammanträdet i tisdags.

Svaret är att man inte riktigt vet ännu. Klart är att det finns stora problem i badhusets rengöringssystem och man utreder just nu om hela måste bytas ut eller bara delar av det.

Av den anledningen nämns inte heller några summor i det här skedet men om man kommer fram till att hela systemet måste förnyas är det sannolikt inga småpengar det handlar om.

Utredningen och en ekonomisk kalkyl ska vara klar inför stadsstyrelsens sammanträde nästa vecka.