DELA

Backspegel ledde till tingsrättsdom

Ordningsboten på 35 euro står fast.

Det beslöt tingsrätten efter att en bilist bestridit ordningsboten som polisen skrivit ut.
Händelsen inträffade i april. En bilist stoppades av polisen för kontroll i Finström Ämnäs och det visade sig att bilen saknade ena backspegeln enligt polisen. Dessutom hade föraren inte registerutdraget i bilen och kunde inte visa upp det.

Bilisten hävdar att polisen medvetet letat efter brister på fordonen och att han till sist hittade en spricka i ena backspegeln och att den inte alls saknades. Han gick inte heller med på att registerutdraget måste finnas i bilen eftersom dt inte är ett krav enligt finländsk lag. Därför bestred han ordningsboten på 35 euro som skrevs ut på plats.

Boten gick till indrivning men processen stoppades i och med överklagandet.

I den åländska trafiklagen stadgas att registerutdraget ska finnas i bilen. Men bilisten hade rätt beträffande rikets lag där utdraget efter en lagändring 2015 numera är elektroniskt. Tingsrätten gör bedömningen att registerutdraget trots rikslagstiftningen måste förvaras i bilen vid körning utanför riket.

Bilisten slipper inte heller böter för backspegeln. Inget hade sagts om färd till verkstad för reparation i stället för ordningsbot och bilisten hade inte heller hävdat att något hänt med spegeln under bilfärden.

Indrivningen av ordningsboten sätts därför i kraft igen, meddelar tingsrätten. (ao)