DELA

Avvaktar om ny skärgårdskommun

På Kökar har man ännu inte tagit ställning till om man vill vara en del av en kommun bestående av Sottunga, Kökar och Kumlinge.

Ett förslag som Sottunga fört fram.
Landskapets förslag är att de tre kommunerna tillsammans med Föglö och Brändö bildar en kommun.

– Vi har fört diskussioner över kommungränserna och det är en spännande idé med en kommun för de tre med minst befolkning, tycker fullmäktigeordförande Gunnar Sundström på Kökar. Jag tror inte att samgående sparar pengar, det man vinner i tjänster förlorar man i resor. Och här i skärgården talar vi om långa resor.

I början av december ska fullmäktige ta ställning i frågan.

På Kumlinge tycker fullmäktigeordföranden Mats Peräma att det är positivt att nya konstellationer diskuteras.

– Så här långt verkar det som om Föglö och Brändö inte vill vara med oss andra, säger han.

I morgon, torsdagen den 16 november, behandlas frågan i Kumlingefullmäktige.