DELA
Foto: Stefan Öhberg

Avvaktar med Ålandsvägen

Stadsstyrelsen vill i det här skedet varken ta ställning till slutrapporten om ombyggnaden av Ålandsvägens första etapp eller till den skrivelse som infrastrukturnämndens ledamöter Böge Holmberg (C) och Sune Axelsson (Ob) har lämnat in. I stället vill man vänta tills stadens revisorer har sagt sitt.

Holmberg och Axelsson vill att det görs en ingående opartisk granskning av hur ombyggnaden utfördes i förhållande till de ursprungliga handlingarna som nämnden godkände och också av de utbetalningar som har gjorts i samband med entreprenaden.

Dessutom efterlyser de två politikerna att man för en principiell diskussion om vilka beslut en tjänsteman får fatta om ändringar i ett projekt utan att först förankra det i en nämnd.