DELA
Foto: Ronny Berglund<07_Bildrubrik>TÅGTUNNEL Den planerade tunneln mellan Helsingfors och Tallinn ska trafikeras av vanliga tåg. Resan under havet beräknas ta 30 minuter jämfört med dagens snabbgående båtar (en timme och 40 minuter) och passagerarfartygen (två timmar). Rederierna som trafikerar rutten i dag förväntas kunna driva tågtrafiken i privat regi.

Avtal om tågtunnel under Finska viken

I tisdags undertecknades samarbetsavtal om ett tunnelbygge mellan Helsingfors och Tallinn.

Preliminär kostnad: mellan 9 och 13 miljarder euro.
Yle berättade i tisdags om den cirka 80 km långa tågtunneln under Finska viken. Enligt en förstudie som gjorts skulle elva miljoner passagerare åka tåg genom tunneln per år. Resan skulle ta en halv timme och priset beräknas bli samma som priset för en båtbiljett mellan städerna, 36 euro. Förstudien uppges ha gjorts under ledning av Sweco Consulting.

I dag reser drygt 8 miljoner passagerare mellan Helsingfors och Tallinn och i utredningen räknar man med att största delen av nöjesresorna också i fortsättningen görs med passagerarfartyg. Man räknar med att de cirka 60 000 ester som nu veckopendlar till sina jobb i Finland tar tåget hem varje dag.

Förstudien blev klar i början av fjolåret. Nu har projektet avancerat så långt att ett samarbetsavtal har undertecknats mellan Helsingfors och Tallinn om utveckling av trafiken. Avtalet innebär att ytterligare utredningar och riskanalyser nu ska göras.

En koppling till Åland finns i Yle-inslaget, nämligen vem som ska sköta den privata driften av tunneln. Enligt planerna kan de rederier som i dag trafikerar rutten Helsingfors-Tallinn utvidga sin verksamhet till tunneldrift.

Enligt planerna ska tågtunneln kunna öppnas för trafik någon gång på 2030-talet.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!