DELA

Avslag för markförvärv i Kumlinge

Landskapet avslår en jordförvärvsansökan om en arvsfastighet i Kumlinge.
Det gäller en del av ön Yxskär med omliggande vatten. Fastigheten ingår i dödsboet efter den sökandes farbror. Arvsdelen är en sextondel, cirka 80 hektar, av fastigheten som är totalt 1 438 hektar.

Den sökande var bosatt i landskapet fram till cirka ett års ålder. Avsikten med förvärvet är rekreation. Personen äger sedan tidigare en fritidsfastighet i landskapet.

Enligt ansökan ska den sökande ha ”fört diskussioner om att flytta tillbaka till landskapet i framtiden”. Det räcker inte för att dra slutsatsen att fastigheten blir den sökandes huvudsakliga vistelseställe, skriver landskapsregeringen i beslutet.

Syftet med jordförvärvslagtiftningen är att behålla jordegendomen på Åland i den åländska befolkningens händer.

– Med beaktande av förvärvets storlek i det nu aktuella fallet och att ändamålet med förvärvet är rekreation anser landskapsregeringen att det inte är ändamålsenligt att göra ytterligare avsteg från jordförvärvslagstiftningens syfte. (pd)