DELA
Foto: Joakim Holmström
Gunilla Nordlund, specialsakkunnig i kulturförvaltning beklagar att kulturbyrån fått avslag på sin ansökan om pengar till en kompetenshöjning för kulturarbetare inte fått gehör av tjänstemännen på näringsavdelningen. På bilden från 2013 går hon i närkamp med kulturen på Ålands konstmuseum.

Två bidragsansökningar för kompetenshöjning fick avslag

Landskapsregeringens tjänstemän avslog på årets sista dag två ansökningar om bidrag, från kulturbyrån och föreningen Mathantverk på Åland. I bägge fallen söktes pengar för en kompetenshöjning som tjänstemännen inte ansåg skulle komma ”alla” till del.