DELA
Foto: Niclas Nordlund
Enligt stadsdirektörens beredning kan ett alternativ vara att stycka av tomtdelen med den befintliga byggnaden och sälja den separat. Resterande tomtyta kan då användas delas upp i flera fastigheter.

Föreslår att staden ska köpa och sedan försöka sälja Mariepark