DELA
Foto: Stefan Öhberg

Avräkningen i mål, högre bemanningsstöd till rederier

Sjöfartens bemanningsstöd höjs, och presidenten stadfäste höjningen av Ålands avräkning: det var två goda nyheter som nådde Åland lagom till lillajul.

Ålands riksdagsledamot Mats Löfström kunde igår fredag berätta att riksdagen fattat beslut om höjningen av bemanningsstödet för sjöfarten för knappt sju miljoner euro.

Förslaget som godkändes handlade om att utöka bemanningsstödet i syfte att mildra coronavirusets ekonomiska konsekvenser för rederier som seglar med fartyg under finsk flagg. Enskilda rederier får stödet i relation till sina bemanningskostnader. Rederier med fler sjöanställda får alltså mer pengar tillbaka.

–  Jag är mycket glad att vi snabbt kunnat godkänna detta stöd som vi lyfte fram som ett förslag redan i mars, men som inte ministeriet var redo att gå inför redan då. Huvudsaken är ändå att det kom på detta års sida och är retroaktivt för hela året, vilket det är. Jag arbetar redan med en förlängning av det här stödet också för nästa år. Det är viktigt för sjöfarten under finsk flagg eftersom det stärker flaggans konkurrenskraft, skriver Mats Löfström i ett pressmeddelande.

0,47 procent stadfäst

Igår fredag godkände också presidenten slutligen höjningen av avräkningen till 0,47 procent. Höjningen stadfästes på presidentföredragningen.

– Nu är vi alltså helt i mål. Det här var slutstationen. Det känns fantastiskt fint att det här nu är helt klart och att grundfinansieringen höjs från den 1 januari, något riksdagen nu budgeterar medel för i statsbudgeten, skriver Mats Löfström.