DELA

Avloppsinspiration på Agenda 21-seminarium

Ålands Natur & Miljö arrangerar ett seminarium på temat avlopp på onsdag. Seminariet anordnas inom projektet Agenda 21.

Fokus ligger på inspiration, förbättringsåtgärder, goda exempel och nya tekniska lösningar inom avlopp. Emma Nivert från Purenova Miljöteknik föreläser om bland annat hållbar dagvattenhantering och rening av dagvatten, klimatanpassning, energiproducerande reningsanläggningar och aktualiteter kring Östersjön.

Kommunala tjänstemän, organisationer och studenter medverkar. Seminariet håll på Alandica kl. 9-12 på onsdag. (ck)