DELA
Foto: Stefan Öhberg<07_Bildrubrik>TELEGRAFHUSET Om K-märkningen kan lyftas bort från Telegrafhuset, kan den högst sannolikt med ungefär samma motivering lyftas bort från både Bagarstugan och Hillingska huset skriver insändarskribenten.

Avgjort i högsta instans – huset får inte rivas

Det k-märkta telegrafhuset inne på Magazintomten kan inte rivas. Hösta förvaltningsdomstolen ändrar inte Ålands förvaltningsdomstols beslut.
I mars 2014 beslöt stadsfullmäktige att godkänna det förslag till ändrad stadsplan för Magazintomten som går ut på att den k-märkta telegrafbyggnaden från 1928 får rivas för att tillåta att fastighetsägaren Eriksson Capital kan exploatera hela tomten fullt ut, både ovan och under jord och på höjden eftersom åttavåningshus planeras.

Motiveringen var att det skulle bli för dyrt att spara huset – det skulle bli svårt att anpassa de nya husen på tomten till den gamla byggnaden som dessutom ansågs vara i för dåligt skick för att kunna flyttas.

”Lagstridigt”

Mariehamnarna Folke Wickström och Jerker Örjans besvärade sig över beslutet till Ålands förvaltningsdomstol. Också Byggnadsvårdssällskapet på Åland lämnade in besvär. I december 2014 kom Ålands förvaltningsdomstols avgörande, där man kom fram till att huset inte får rivas och att de utredningar som gjorts är inte tillräckliga för att motivera att k-märkningen lyfts av.

Besvär lämnades in mot beslutet och idag, måndag 7 mars, kom Högsta förvaltningsdomstolens avgörande, där man bland annat slår fast:

”Högsta förvaltningsdomstolen har prövat ärendet och avslår besvären. Förvaltningsdomstolens beslut ändras inte.”
Läs mer i morgondagens Nyan!