DELA

Äventyrande av trafiksäkerheten och obetald fordonsskatt under måndagen

Tre stycken hastighetsöverträdelser upptäcktes av polisen under måndagen. En bilförare fick böter för äventyrande av trafiksäkerheten efter att denne framfört sitt fordon i 95 kilometer i timmen längs Nya Godbyvägen på en sträcka med 70 kilometer i timmen som högsta tillåtna hastighet.

En annan bilist körde 91 kilometer i timmen på en 70-sträcka på Nya Godbyvägen. Också denna bilist delgavs böter för äventyrande av trafiksäkerheten.

Också på Lemlandsvägen var det en förare som fick böter för äventyrande av trafiksäkerheten, detta efter att ha kört 117 kilometer i timmen där högsta tillåtna hastigheten är 90.

En bilförare som stoppades av polisen på Ödkarbyvägen i Saltvik hade inte betalat fordonsskatten. Föraren delgavs böter för fordonsskatteförseelse. (ff)