DELA
Foto: Seppo Sarkkinen

Åtta lantråd i samma debatt

Nuvarande lantrådet Katrin Sjögren (Lib) och tidigare lantråden Folke Woivalin (C), Sune Eriksson (Lib), Ragnar Erlandsson (C), Roger Jansson (MSÅ), Roger Nordlund (C), Viveka Eriksson (Lib) och Camilla Gunell (S) samlas den första mars till rundabordssamtal i Ålands folkhögskola.

Temat är självstyrelsen och arrangören, Centern, vill med lantrådens hjälp både blicka tillbaka och samla styrka för framtiden.

Samtalet äger rum på den kanske mest självstyrelsehistoriska plats vi kan uppbringa, Ålands folkhögskola 100 år sedan det möte som inledde Ålandsrörelsen, skriver centern i ett pressmeddelande.

Samtalens moderator är Göran Lindholm. (tt-s)