DELA
Foto: Stefan Öhberg

Åtta länder ser på Östersjöns vågor

Hur kan man i framtiden använda Östersjöns vågkraft?

Det vill ett multinationellt projekt nu ta reda på.
Elva olika instanser i åtta länder runt Östersjön har kommit överens om att anhålla om EU:s Interregpengar för att granska vågorna i det gemensamma havet.

I första hand ska vågornas energiresurser studeras ur både en teoretisk och fysisk synvinkel med målet att hitta lämpliga områden för pilotprojekt. I samband med det tittar man också på möjligheten att hitta synergieffekter genom att integrera våg- och vindkraft.

Nästa steg blir att använda informationen till att utarbeta scenarier för hur man kan utnyttja vågenergi i en större skala i framtiden. Avsikten är också att sprida vidare den kunskap man får till olika marina projekt och investeringar.

Institutionen för teknikvetenskaper vid Uppsala universitet har nu vänt sig till landskapsregeringen för att höra om också Åland vill bli en samarbetspartner i vågkraftsprojektet WEBS. Svaret är ja.

– Eftersom förutsättningarna är goda för våg-, vind- och solenergi inom landskapets territorium anser landskapsregeringen att det är positivt med samarbete som främjar nyttjandet av en ökad andel förnyelsebar energi, skriver regeringen i sin motivering till beslutet.

Om projektet får EU-pengarna blir landskapets roll i första hand att utbyta erfarenheter och i mån av möjlighet koordinera insatser.