DELA
Foto: Stefan Öhberg

Åtgärdsplan godkänd för äldreomsorgen

Socialnämnden vid Mariehamns stadsfullmäktige har godkänt en åtgärdsplan för äldreomsorgens personalbemanning.

I planen ingår ett omtvistat förslag om övergång till treskiftsarbete.
Den på förhand mest diskuterade delen av åtgärdsplanen är övergången till treskiftsarbete för all personal inom äldreomsorgen. Förslaget kritiserades bland annat av personal från Trobergshemmet i en insändare i Nya Åland på måndagen.

Utöver treskiftsarbetet innehåller planen personalrotation, utbildning av personal och utbildning i användningen av larmsystemet Vivago.

Socialnämndens ordförande Ulf-Peter Westmark (Lib) säger att övergången till treskiftsarbete är något som tas på tjänstemannanivå och inte av politikerna. I äldreomsorgens arbetsavtal står det även att arbetstiderna kan ändras så att även lördags-, söndags- och nattarbete ingår.

– Det skriver man på då man blir anställd, säger han.

Det slutliga beslutet tas av socialdirektören tillsammans med äldreomsorgschefen. Målet med ändringarna är att skapa en bättre och effektivare omsorg.

Läs mer i tisdagens Nya Åland!