DELA
Foto: iStockphoto<07_Bildrubrik>BLEV PROBLEM Våren 2014 ökade mobbningsfallen i skolan efter att tidigare minskat. Bilden är arrangerad.

Åtgärder mot mobbning i Finby skola

Ökat antal elever med särskilt behov och fler mobbningsfall har lett till att Sunds kommun tagit fram ett åtgärdsprogram för Finby skola.

– Alla elever ska känna att det är tryggt att gå i skolan, säger kommundirektör Jens Andersén.
Många faktorer har medverkat till att kommunledningen kände sig tvungen att ta fram åtgärdsprogrammet.

– Under hösten fick vi fler elever till skolan än vi räknat med. Inflyttning är förstås alltid glädjande, men samtidigt innebar det en oväntad arbetsbelastning för skolan, säger Andersén.

Samtidigt visade det sig att en ovanligt stor grupp elever i skolan var i behov av särskilt stöd.

– Vi har många elever som helt enkelt kräver mer.

Dessutom började några elever i skolan som inte har svenska som modersmål.

– Allt det här innebar en ökad arbetsmängd för skolan och skolans personal.

En extra assistent anställdes, dessutom en lärare på sexton veckotimmar.

Skolan har under många år arbetat enligt anti-mobbningsprogrammet Kiva.

– För några år sedan låg antalet elever som blev mobbade i Finby skola över det finländska medelvärdet, men skolan jobbade aktivt för att förhindra mobbning.

Arbetet gav resultat: fram till 2014 minskade antalet mobbade elever. Men våren 2014 ökade mobbningsfallen.

Läs mer i papperstidningen!