DELA
Foto: Ida Jansson

Återval i staden

Christian Beijar (S) återvaldes i kväll som ordförande för stadsfullmäktige i Mariehamn. Också Tage Silander (MSÅ) och Bert Häggblom (Ob) återvaldes som förste respektive andre ordförande.

Valet förrättades med fullmäktiges ålderman Roger Jansson (MSÅ) vid klubban. (tt-s)