DELA

Återval i skogsförening

Ett 50-tal skogsägare deltog när Ålands skogsvårdsförening höll höstmöte i onsdags.

Jan Salmén, Saltvik, återvaldes som ordförande för år 2016. Niclas Eriksson, Lemland, återvaldes som styrelsemedlem med Mathias Sandberg, Lemland, som ny suppleant. Johan Mörn, Saltvik, valdes in som ny styrelsemedlem med Nils Mörn, Saltvik, som ny suppleant.

På mötet beslöt föreningen att fortsättningsvis medverka i skogscertifieringen för en 5 års period.

– Skogscertifieringen blir allt viktigare och är ett krav från de som köper det åländska virket i våra närregioner, berättar verksamhetsledare Torbjörn Björkman i ett pressmeddelande.

På mötet informerade även Ålands skogsindustris vd Joakim Blom om virkeshandeln och den pågående processen om fusionen mellan de två skogsbolagen. (ab)