DELA
Foto: Ida K Jansson

Återremiss för sponsorpolicy

Förslaget till sponsorpolicy för Mariehamns stad haltar. Det riktar i alltför stor grad in sig på idrottslag och glömmer bort enskilda individer inom kultur- och idrottslivet.

Bland annat det anser stadsfullmäktige som i kväll enhälligt beslöt att återremittera förslaget för ny beredning.