DELA
Foto: Erkki Santamala<07_Bildrubrik>BRÅTTOM Inom några veckor ska åtalsprövningen mot Paf vara klar, kräver biträdande riksåklagare Jorma Kalske.

Åtalet mot Paf prövas senast den sista mars

Biträdande riksåklagare Jorma Kalske kräver att åtalet mot Paf ska vara prövat senast den sista mars.

Om detta inte är gjort åläggs ledande landskapsåklagare Roger Eriksson att informera honom om orsaken.
CKP:s utredning om spelbolaget Pafs roll och ansvar i det omfattande förskingringsmålet som började nystas upp på hösten 2012 lämnades till åklagarämbetet på Åland i mitten av april 2014. CKP ville att åklagaren skulle ta ställning till om Paf skulle åtalas på två punkter, penningtvätt av oaktsamhet och rapporteringsförseelse som gäller penningtvätt.

Rapporteringsförseelsen – som sannolikt gäller de orosanmälningar som spelbolagen åläggs att göra till penningtvättcentralen när någons spelmönster förändrats markant – preskriberades redan ett år efter att det misstänkta brotten ska ha begåtts.

För brottet penningtvätt av oaktsamhet går preskriptionstiden ut fem år efter att det misstänkta brottet begicks, och biträdande riksåklagaren anser att det nu finns skäl att skynda på åtalsprövningen eftersom tre år redan har passerat – två år sedan gärningstidpunkten och ytterligare ett år vid åklagarämbetet.

Brevet från biträdande riksåklagaren är rätt skarpt formulerat.

Läs mer i papperstidningen!