DELA
Foto: Stefan Öhberg

Åtalad nekar till brott mot tystnadsplikten

En tidigare nämndledamot i en åländsk kommun åtalades i går för brott mot tystnadsplikten.

Fallet polisanmäldes av kommunen 2013.
Frågan som väcktes i tingsrätten är intressant: Är det brott mot tystnadsplikten om en ledamot i en nämnd berättar för en förälder att ett annat barns förälder har ansökt om att barnet ska överföras till specialklass?

Ja, säger de två målsägande föräldrarna.

Nej, säger den åtalade som nekar till att ha spridit konfidentiella uppgifter som hen fått kännedom om via nämndens möteskallelse.

Från början var det tre föräldrar som stod som målsägande men under rättegången hördes den tredje i stället som vittne. I båda fallen rörde det sig om information om ansökan om specialklass.

Tingsrätten har nu att ta ställning till om informationen kom från nämndens kallelse eller det handlade om annan information. Den åtalade gav också en möjlig bakgrund till att den ena föräldern kontaktade kommundirektören i kommunen som gjorde polisanmälan.

Domen ges den 9 oktober.

<”Byline tfn”>