DELA

Åtal väntar för osanning i rätten

”Grov osann utsaga inför domstolen” är rubriceringen i ett åtalsärende där en kvinna kommer att ställas inför rätta.

Vad åtalet går ut på blir offentligt först när rättegången inleds.

Att rubriceringen innehåller ordet ”grov” kan betyda att ett vittne eller en part i en rättegång har lämnat felaktiga uppgifter som kan leda till att en oskyldig person döms till fängelse eller någon annan sträng påföljd, eller att straffet blir strängare än vad det annars skulle ha varit.

En fällande dom kan ge ett fängelsestraff. (pd)