DELA

AT-läkarna i riksdagen

Ålands möjlighet att ta emot svenska AT-läkare kom upp vid tisdagen remissdebatt i riksdagen .
I september kom kallduschen: Ett nytt EU-direktiv skulle göra det omöjligt för svenska läkare att göra sin allmäntjänstgöring (AT) på Åland.

Efter omfattande lobbyarbete från åländskt håll vände det. Först meddelade socialstyrelsen i Sverige att det från deras sida är gönt ljus.

Sedan träffade Ålands social- och hälsovårdsminister Wille Valve Finlands familje- och omsorgsminister Juha Rehula som också gav positivt besked.

I slutet av februari mötte åländska tjänstemän kollegor på social- och hälsovårdsministeriet i Helsingfors, och då gavs beskedet att den finländska lagstiftningen ändras så att ÅHS kan fortsätta ta emot AT-läkare från Sverige.

Först ska dock riksdagen klubba lagändringen.

– Jag hoppas på en snabb utskottsbehandling, vilket jag också har understrukit till mina kollegor i social- och hälsovårdsutskottet, så att förslaget kan träda i kraft den 1 juni som planerat, sade Ålands riksdagsledamot Mats Löfström i gårdagens remissdebatt.