DELA
Foto: Stefan Öhberg<07_Bildrubrik>ASYLBOENDEN Ömsen försäkrar genom sitt svenska dotterbolag fler än 30 boenden för asylsökande i Sverige i dag.

Asylboenden i Sverige är Ömsens nya nisch

Ömsens nya nisch i Sverige är försäkring av asylboenden.

Efterfrågan ökar hela tiden – och för Ömsen betyder det provisionspengar in i bolaget och inga utgifter.
Som Nya Åland berättade i fredags står Ömsens verksamhet i Sverige för 15 procent av bolagets premieintäkter. Dessutom får bolaget provisioner som flyter in i form av försäkringspremier från boenden för asylsökande flyktingar i Sverige, en ny nisch.

Asylboenden betraktas som högriskprojekt eftersom de titt och tätt har stuckits i brand och andra försäkringsbolag säger nej till fastighetsägarna. Här kommer Ömsens dotterbolag Svenska Träförsäkringar in i bilden. Sedan tidigare försäkrar dotterbolaget osprinklade sågverk.

Ömsens vd Dan-Erik Woivalin berättar att försäkringsbolaget under många år arbetat upp goda kontakter med Lloyd´s syndikat i London, en samling aktörer på försäkringsmarknaden som tillsammans erbjuder försäkringar, gärna av udda objekt.

Därför kontaktade Ömsen London när flyktingarna i höstas behövde tak över huvudet i Sverige med frågan om intresse fanns för att försäkra boenden för asylsökande. Svaret var ja.

Svenska Träförsäkringars riskingenjör inspekterar boendena och presenterar dem för London-syndikatet. Om svaret blir ja försäkras boendet, försäkringspremierna går till London och Ömsen får provision för förmedlingen.

Syndikatet tar risken – och betalar ut skadeersättningen i fall något händer – och risken för Ömsen är noll.

Upplägget följer modellen ju högre risk, desto högre premier – och desto mera pengar på provisionskontot för Ömsen.

Dan-Erik Woivalin förtydligar:

– Vi är inte ute efter högriskprojekt bara för att få högre provisioner. Vi tackar nej till en hel del prospekt bara för att risken är för hög.

Läs mer i Nya Åland tisdag!