DELA

”Asfalten kommer vara på plats före slutet av oktober”

Vägarbetet på Storagatan har blivit kraftigt försenat och det skapar irritation hos mariehamnarna, men de får vänta ett tag till.
Orsaken till att vägarbetet försenades var bland annat en tvist om vem som skulle få uppdraget att asfaltera vägen. Konflikten är nu avgjord och arbetet har tillfallit Ålands Schakt AB. Infrastrukturdirektör Kai Söderlund säger att arbeten nu helt sköts av entreprenören och att man från stadens sida inte har tidsplan på arbetet. Enligt kontraktet ska arbetet vara utfört före slutet av oktober.

Kristian Lundström, VD för Ålands Schakt AB, tycker personligen inte att det är ett problem att köra på en icke-asfalterad väg – han själv har en grusväg hem till sig. För honom är det bara en fråga om bekvämlighet.

När kan asfalten tänkas vara på plats?

– Först ska vägen stenläggas och kantstenarna ska sättas på plats. Asfalten kommer att vara på plats före slutet av oktober.