DELA
Foto: Stefan Öhberg

Arvstvist mellan syskon till rätten

En arvstvist angående en tomt i Mariehamn togs upp på en muntlig förberedelse i Ålands tingsrätt i går. Tre syskon ligger i tvist med varandra efter att ett av syskonen fått en fastighet med strandlinje i gåva av modern före dennas död.

De andra två syskonen menar att modern var sjuklig vid tillfället och därmed inte beräknelig när tomten överläts till det tredje syskonet. Gåvobrevet bör därför ses som ogiltigt, menar de. Enligt syskonen är tomten värd mellan 100 000 och 200 000 euro, men det är en överdriven värdering, enligt det tredje syskonets ombud Guy Björkqvist.

Syskonet som fått fastigheten i gåva menar å sin sida att modern väntat sig bråk i samband med arvsskiftet och att hon därför genomförde flera fastighetsöverlåtelser till sina barn före sin död – däribland den här. Överlåtelsen ska ha bevittnats av både ett köpvittne och bankpersonal.

De två syskonen yrkar på ersättning för rättegångskostnader och att gåvobrevet ska ses som ogiltigt. Det tredje syskonet yrkar på betalda rättegångskostnader.