DELA

Arne Selander är stadens nya direktör

Fullmäktige valde Arne Selander till Mariehamns stadsdirektör, efter omröstning. Tre ledamöter röstade på Emma Dahlén.

Vid nyår avslutar Barbara Heinonen sitt arbete som stadsdirektör i Mariehmans stad. Hennes efterträdare blir Arne Selander.

På fullmäktigemötet föreslog Leif Holländer (Ob) att fullmäktige ska välja Emma Dahlén till stadsdirektör. Han önskade även en sluten omröstning.

Det resulterade i att fullmäktige fick möjlighet att välja mellan alla de kandidater som givit sitt samtycke till stadsdirektörsposten.

När ordförande Bert Häggblom räknat rösterna blev resultatet 24 röster för Arne Selander och tre röster för Emma Dahlén.

Arne Selander är utsedd för tiden från den 1 januari 2022 till den 31 december 2028.

Arne Selander har en juris kandidat-examen från Uppsala universitet. Efter studierna arbetad han för skattemyndigheterna i Stockholm och Mariestad, och vid kronofogdemyndigheten i Borås.

År 2001 blev han uppmanad att söka kommundirektörstjänsten i Finström. 2004 blev han landskapets socialchef. Två år senare utsågs han till landskapets förvaltningschef.

Han sade upp sig 2012 för att bli chef vid kronofogdemyndigheten i Stockholm, efter att han förgäves anhållit om tjänstledigt från sin landskapstjänst.

I oktober i år tillträdde han som chefsadministratör vid Stockholms tingsrätt, med direkt ansvar för stora delar av den administrativ avdelningen, bland annat it, ekonomi, registrering och arkiv. Före det var han handläggarchef på en av tingrättens avdelningar med ett fyrtiotal anställda.

De här ville bli stadsdirektör:
Maximilian von Renteln
Katarina Donning **
Erik Brunström **
Peter Karlsson
Andreas Johansson
Emma Dahlén
Timo Kiviaho
Tapio Heilala
Arne Selander*
Max Lönnqvist* **
*Gav samtycke till att bli stadsdirektör under processens gång.
**Har under processens gång valt att ta tillbaka sin ansökan/sitt samtycke.

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp