DELA
Foto: Oliver Nyholm

Nu talar Arla-mjölkbönderna ut

Idag gick de nio mjölkproducenter som skrivit avtal med Arla Finland ut med en gemensam insändare.

– Det är vi som av vissa kallas svikare, medan andra ger en klapp på axeln och önskar oss lycka till, skriver de.
Mjölkbönderna har valt att inte gå ut med namn förrän nu för att skydda sig själva och sina mjölkleveranser i slutskedet. Nu skriver de dock ett gemensamt pressmeddelande för att informera allmänheten om varför de valt att gå över till Arla.

– Vi är vuxna människor som står för beslutet att lämna det enda åländska mejeriet, ÅCA, och låta vår mjölk transporteras till riket. Vi vet vad vi gör och är självklart beredda att stå för eventuella konsekvenser. Samtidigt vill vi kraftigt poängtera att vårt beslut inte kommit till för att skada ÅCA, utan det handlar om våra egna möjligheter till ett drägligt resultat.

Mjölkproducenterna säger att ÅCA har själva förhandlat med Arla Finland och vet att det finns underlag för dem att etablera affärskontakter i landskapet.

– Med oss medlemmar har ÅCAs ledning däremot inte pratat. Vi har känt oss obetydliga i sammanhanget, vår småskaliga mjölkproduktion och familjejordbruk har inte ingått i varken politikernas eller ÅCA-ledningens framtidsvisioner.

De berörda mjölkbönderna känner att ÅCA:s fokus ligger på de nya storskaliga producenterna.

– Vårt förtroende för ÅCAs ledning är förbrukat. Våra åsikter har sällan vunnit gehör, det är främst ”de stora” som inbjuds till samtal när ledningen vill ha stöd för sina planer. Det svala intresset för oss har gjort att vi känt mattan vara på väg att ryckas undan våra fötter.

I skrivelsen ifrågasätter de även långsiktigheten i ÅCAs planering.

– När lagerbyggnaden planerades sade man från ledningen att investeringen för oss skulle innebära en höjning av mjölkpriset med 4 cent, eftersom man inte längre behövde betala hyra för lagerlokal. Nu har vi facit.

Man efterlyser en ödmjukare ledarstil och ett positivare bemötande från ÅCA:s håll men framhåller att det inte var ett lätt beslut att lämna andelslaget.

– Det har inte varit ett varken enkelt eller lättvindigt beslut att överge ÅCA för Arla Finland. Påverkat vårt beslut har också landskapsregeringens jordbrukspolitik gjort, avvecklingen av avbytarservicen och det nya LBU-programmet har avsevärt försvårat våra överlevnadsmöjligheter, både vad gäller den mänskliga kraften och ekonomin.

– Naturligtvis är vi medvetna om att vi tar en stor risk, vi är inte så blåögda att vi tror att alla våra framtida problem nu är lösta. Arla Finland har bemött oss mycket bra och våra diskussioner och förhandlingar har varit oerhört positiva och goda. Vi känner oss uppskattade och välkomna som deras leverantörer.