DELA
Foto: Jonas Edsvik

Arkitektbarnbarn vill förbjuda namnanvändning

Navigationsskolans utseende har ändrats så pass mycket att barnbarnen till arkitekten, Lars Sonck, vill förbjuda att Sonck officiellt anges som byggnadens arkitekt.
Tidigare Navigationsskolan, det som nu kallas ”Högskolan Södra”, är ”fullständigt avvikande från Socks arkitektur”. Det menar arkitekten Lars Soncks två barnbarn Lars-Erik och Jan-Olof Stengård, som i en framställan till Upphovsrådet anfört att de vill förbjuda att Sonck anges som byggnadens arkitekt i broschyrer och andra beskrivningar.

De hänvisar till en rivningen av ett ursprungligt tornrum ovanför trapphuset samt hur detta ersattes av en, från fasaden indragen, större utbyggnad på taket.

Kulturbyrån konstaterar i ett utlåtande att dessa förändringar delvis ändrat byggnadens karaktär.

– Kulturbyrån konstaterar vidare att Lars-Erik och Jan Olof Stengård, genom ärvd upphovsrätt och där tillhörande respekträtt, har fog för sin framställan då de rimligtvis borde kunna motsätta sig att verket presenteras i sammanhang som kan vara kränkande för upphovsmannen, skriver byrån i ett utlåtande.

Ärendet kommer nu prövas.

Läs mer i onsdagens Nya Åland!