DELA
Foto: Rasmus Olin

Arkipelag gav bästa julfestbudet

Hotell Arkipelag har gett det mest fördelaktiga anbudet i upphandlingen av landskapets julfest 2017.

Vad det kostar blir offentligt när avtalet tecknats. Andra anbudsgivare har fortfarande möjlighet att besvära sig mot beslutet.

I kraven ingår bland annat dans till levande musik, standup eller annan underhållning, traditionella åländska juldekorationer, trerättersmiddag där minst ett av menyförslagen ska innehålla 150 gram oxfilé, och välkomst- och måltidsdryck. (pd)