DELA
Foto: Stefan Öhberg

Alla åländska stipendiater från Svenska kulturfonden

Svenska kulturfonden delar ut 17,4 miljoner euro i bidrag på basis av de ansökningar som kom in i november 2014. Av 3 860 ansökningar beviljas 1 950.

Här är de åländska mottagarna.

Agbazahou Georges, batikutställning och verkstad i batik för alla åldrar, Mariehamn, 1 500 euro

Antons vänner, folkmusikläger för barn, unga och vuxna, Kökar, 2 000

Arbetsgrupp Bokmässa, anordnande av bokmässa på Åland, Mariehamn, 1 000

Arbetsgrupp Hertiginnan och Kaptenskan, ett bokprojekt baserat på nytt material om Gustaf Eriksons segelfartyg Herzogin Cecilie, Mariehamn, 8 000

Arbetsgrupp Hildur Stenbäck, slutproduktion samt utgivning och distribution av bok och webbgalleri: ”Hildur Stenbäcks urbergsfödda soleldsvärld”, Mariehamn, 1 500

Arbetsgrupp Högnabba-Kronkvist, kammaroperan Hon som fick veta, Mariehamn, 6 000

Arbetsgrupp Marby-Björnhuvud, för sammanställande och utgivning av en historik över Eckerö-byarna Marby och Björnhuvud, Kumlinge, 2 000

Arbetsgrupp Mariehamns gröna kulturarv, publikation om Mariehamns parker och trädgårdar och det gröna kulturarvets betydelse, utgående från ”stadsmodellen” som skildrar Mariehamn kring 1920, Mariehamn, 4 000

Arbetsgrupp Paderborn, elevutbyte med Tyskland, Mariehamn, 2 000

Arbetsgrupp Ulven, konsertturné, Saltvik, 6 000

Arbetsgruppen för Swingdans-folkdans 2015, nätverkande och turnerande kring temat Swingdans-Folkdans, Finström, 3 000

Bamberg Kenneth, separat fotografisk utställning och grupputställningen ”Man Cave” vid Fotocentrum Peri, Mariehamn, 4 000

Boholm-Saarinen Johanna, 1-årigt arbetsstipendium för litterär verksamhet, Jomala 22 000

Det magiska mötet, läsprojektet ”Det Magiska Mötet”, Mariehamn, 5 000

Edström Camilla, 1-årigt arbetsstipendium för konstnärlig verksamhet, Hammarland, 22 000

Emmaus Åland, heldagsprogram under Kulturnatten med temat ”musik och politik”, Mariehamn, 2 500

Erlandsson Karin, 1-årigt arbetsstipendium för litterär verksamhet, Mariehamn, 22 000

Filmklubben Chaplin, filmfestivalen VERA, Mariehamn, 4 000

Folkmusiklaget Kvinnfolk, för verksamheten, Jomala, 2 000

Fotoklubben Obscura, för verksamheten samt deltagande i fotoklubben Knäppisarnas naturfotofestival i Korsholm, Mariehamn, 1 000

Föglö hembygdsförening, kulturella projekt på Föglö, Föglö, 2 000

Föreningen Hem och skola vid Ytternäs skola, läsfrämjande arbete bland föräldrarna och barnen i årskurs 1-6, Mariehamn, 1 500

Föreningen Norden på Åland, för verksamheten, Mariehamn, 4 000

Föreningen Teater Alandica, för teaterproduktioner för barn, unga samt vuxna, Mariehamn, 4 000

Föreningen Ålands Orgelfestival, för Ålands XLI Orgelfestival, Saltvik, 3 000

Föräldraföreningen Bild- och formskolan, för bildkonstverksamheten för barn och unga, Mariehamn, 7 000

Gustafsson Sture, för boken Fartyg och seglation i Brändö, Brändö, 2 000

Gäddnäs-Karlsson Katarina, 1-årigt arbetsstipendium för litterär verksamhet, Finström 22 000

Holmberg Margit, inventering av textilierna i de åländska kyrkorna, Mariehamn, 2 000

Högnabba Ann-Christin, skivinspelning, Mariehamn, 3 000

Högnäs Per-Ove, dokumentation av musik och dans från Kökar, materialet sammanställs till en kortfilm, Mariehamn, 4 000

Intermezzokören, projektet Björn & Benny, Mariehamn, 1 500

Jokiranta Rita, 1-årigt arbetsstipendium för konstnärlig verksamhet, Mariehamn, 22 000

Klingenberg Malin, 1-årigt arbetsstipendium för litterär verksamhet, Mariehamn, 22 000

Kompani Nord teaterförening, samnordiskt teaterprojekt, Mariehamn, 15 000
Kulturföreningen Katrina, Katrina kammarmusik, konserter under lågsäsong samt för digitala livesändningar från Metropolitan, Mariehamn, 8 000

Kökar hembygdsförening, dramapedagogisk verksamhet, Kökar, 2 500

Kökarkultur, Artist in Residence-verksamhet, Kökar, 4 000

Lantz Nicklas, monolog-teaterföreställning om Ophelia i Shakespeares Hamlet, Saltvik, 3 000

LumparLab teaterförening, Sömnens rymd, ett poetisk-musikaliskt projekt, Lumparland, 3 000

Mariehamnskvartetten, för verksamheten, Mariehamn, 3 000

Mariehamns litteraturdagar 2014, Mariehamns litteraturdagar samt författarserien Mariehamns litteraturdagar, Mariehamn, 11 000

Mariehamns ungdomsorkester, för verksamheten, Mariehamn, 2 000

Maritima temagruppen, pedagogiskt projekt med historisk anknytning till vårt sjöfartsarv, havet i nutid, vår påverkan av havet och havet som en grundläggande del av våra liv, Finström 1 500

Nordens institut på Åland, sista och avslutande delen av NIPÅs Skrivtävlingsprojekt för Åk 9 på Åland, Mariehamn, 6 000

Norrgrann Anna, utställning i Barcelona, Mariehamn, 3 000

Nyberg Martin, föreläsning, Mariehamn, 747

Pipping Caroline, utställning i Kankaanpää, Mariehamn, 1 500

Romberg Sofia, konstnärligt arbete, Mariehamn, 5 000

Shanty Society Pommern/Baltic Shanty Festival, Baltic Shanty Festival, Mariehamn, 1 500
Skeppsföreningen Albanus, ungdomsverksamheten, Mariehamn, 4 000

Stiftelsen Sjökvarteret i Mariehamn, publikt bygge av 1800-tals skötbåt av Eckerötyp i Sjökvarterets museum, Mariehamn, 4 000

Stiftelsen Ålands fredsinstitut, för verksamheten 6000 och för minoritetsseminarium 4000, Mariehamn, 10 000

Stiftelsen Ålands jakt- och fiskemuseum, utvecklandet och upprätthållandet av museiverksamhet, Mariehamn, 7 000
Strandnäs Hem och skola,
teaterkurser, Mariehamn, 300

Strandnäs Hem och skola, för kurs i bildkonst, Mariehamn, 300

Sundblom Maja, för tvär-konstnärligt projekt, Föglö, 6 000

Svahnström Marc, ettårigt arbetsstipendium för scenkonstnärlig verksamhet, Mariehamn, 22 000

Svenska dragspelsförbundet i Finland, för verksamheten, Sund, 3 000

Swingskeppet, swingens utveckling på Åland i samarbete med finlandssvenska, finska och internationella aktörer, Mariehamn, 3 000

Sällskapet Bel Canto Alandia, musikläger och musikkurs för barn och unga, Mariehamn, 2 000

Tahvanainen Tiina, för att producera fotografier till utställningen ”Magnus Maria” samt göra en utställningsturné i Sverige, Norge, Island och Finland, Lemland, 2 000

Teaterföreningen i Mariehamn, teaterproduktioner i Mariehamn, Jomala, 6 000

Teaterföreningen Kuling, förbereda och marknadsföra ”piratpjäs”, samt spela ”Två män i ett tält”, Mariehamn, 4 000

The Spiny Normans, skivinspelning, Mariehamn, 2 000

Wårdö kulturstiftelse, tryckning av Vårdö sockenkrönika, Vårdö, 2 000

Zetterquist Robert, skivinspelning inom projektet #pseudo Jazz, Mariehamn, 1 500

Ålands emigrantinstitut, intervjudokumentation om till Åland inflyttade letter, samt vandringsutställning i Riga och på Åland, Mariehamn, 3 000

Ålands emigrantinstitut, publikationen ”Ofärdsår på Åland – till 300-årsminnet av en nödtvungen migration”, Mariehamn, 3 000

Ålands gymnasium/Ålands lyceum, skolutbyte med Nuckö gymnasium i Estland, Mariehamn, 2 000

Ålands gymnasium/Ålands lyceum, projektkurs om folkmord, kursen inkluderar en resa till Polen och Tyskland Mariehamn, 2 000

Ålands litteraturförening, evenemanget ”Bakfickan” Poetry Slam 2015, Mariehamn, 1 500

Ålands sjödagar, Ålands Sjödagar och för Nordisk Kustkulturfestival, Mariehamn, 4 000

Ålands slöjd- och konsthantverk, för verksamheten,  Mariehamn, 11 000

Ålands sång- och musikförbund, för verksamheten, Mariehamn, 5 000

Ålands ungdomsförbund, Mariehamn, 8 000

Åländska hbt-föreningen Regnbågsfyren, pridegala och seminarier, Mariehamn, 2 000

Öberg Minna, det arktiska konstprojektet Independence II, Mariehamn, 2 500

Önningeby hem-bygdsförening, för verksamheten, Jomala, 8 000

Örjans Jerker, skapandet av boken Ljus över begravningsplatsen, om gravgården i Mariehamn, Mariehamn, 4 000