DELA

Ärenden på hemsidan

Fastighetsverkets styrelse har gått in för en ny praxis när det handlar om att lämna ut protokoll från styrelsens möten.
När juristen Marcus Måtar nyligen begärde ut styrelseprotokoll blev svaret nej varpå juristen överklagade beslutet till Ålands förvaltningsdomstol.

Nu har styrelsen omprövat beslutet. Hädanefter publiceras en ärendeförteckning på hemsidan och om media eller allmänheten tar kontakt med vd Stefan Rumander informerar han muntligt. Ett utdrag ut protokollet ges på förfrågan efter att ha gjort en sekretessbedömning enligt den lagstiftning som finns.

Fastighetsverket vill ändå att frågan prövas av förvaltningsdomstolen eftersom styrelsen vill ha klarhet om eventuell skadeståndsskyldighet för styrelsemedlemmarna. Enligt vd finns det en risk för att styrelsemedlemmarna blir personligen skadeståndsskyldiga om sådant material lämnas ut som borde ha sekretessbelagts.

Läs mer i tisdagens Nya Åland!