DELA
Foto: Jonas Edsvik

Arbetslösheten historiskt hög

Med anledning av coronapandemins verkningar på Åland publicerade Ålands statistik- och utredningsbyrå Åsub en extra rapport om arbetslösheten i fredags.

Det är en dyster bild som målas upp i den nya rapporten. ”Situationen på den åländska arbetsmarknaden den 15 maj 2020 kan närmast jämföras med 90-talets recession”, skriver man bland annat. Det relativa arbetslöshetstalet var historiskt högt med 13,1 procent, att jämföras med 3,2 procent i maj ifjol – en ökning med närmare tio procentenheter.

Antalet personer som registrerats som arbetslösa är nu uppe i 2 001 personer. Det är en ökning med 252 personer jämfört med för en månad sedan. Ungefär hälften av de arbetslösa är dock permitterade, vilket betyder att de fortfarande har en arbetsgivare men för tillfället saknar arbete.

Arbetslösheten i de flesta kommuner påverkas kraftigt av den rådande situationen. Det är framför allt i Mariehamn som antalet arbetslösa och permitterade personer har ökat – med 111 personer jämfört med 15 april.

”En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetstalet i Mariehamn den 15 maj var 17,2 procent (15,4 procent den 15 april). På landsbygden var arbetslöshetstalet den 15 maj ca 10,6 procent (9,1 procent den 15 april) medan det i skärgården steg till 8,3 procent (6,8 procent den 15 april). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetstalet den 15 maj högst i Mariehamn (med 17,2 procent) medan det var lägst i Sottunga med 4,4 procent”, står det i rapporten.

Sett till ålder var det relativa arbetslöshetstalet högst för personer under 25 år (19,4 procent), följt av personer i åldern 25–54 år (12,9 procent) och personer 55 år och äldre (10,9 procent). För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 12,3 procent och för männen 13,8 procent.

Ungdomsarbetslöshetstalet var per den 15 maj högre för männen, 21,1 procent, jämfört med 17,6 procent för kvinnorna.

Det fanns 105 lediga platser den 15 maj (inklusive 39 sommararbetsplatser), hela 254 färre än i maj 2019. De lediga platserna i förhållande till antalet arbetslösa arbetssökande var 5,2 procent, vilket är 67,9 procentenheter lägre än maj ifjol.